Cách Tạo Các Nhóm Facebook Trong Fanpage

Bài viết này Nam Phong Media sẽ hướng dẫn bạn cách tạo các nhóm facebook trong fanpage. Nếu như trước đây bạn chỉ tạo được 1 nhóm mới trên facebook qua trang cá nhân. Thì hiện tại bạn có thể tạo nhiều nhóm qua page. Điều này giúp trang của bạn trở thành quản trị viên của nhóm facebook.

Cách Tạo Các Nhóm Facebook Trong Fanpage
Cách Tạo Các Nhóm Facebook Trong Fanpage

Cách Tạo Nhóm Mà Trang Của Bạn Là Quản Trị

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn theo 2 cách để trang của bạn thành quản trị viên của nhóm. Nếu là quản trị viên Trang, bạn có thể tạo nhóm mới với Trang của mình là quản trị viên. Nếu là quản trị viên của một nhóm hiện có, bạn cũng có thể thêm trang của mình là quản trị viên.

Hiện Facebook cho ra mắt trang trải nghiệm mới. Vậy nên ở những chia sẻ dưới đây mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn theo cách làm của cả 2 hình thức trang.

Tạo Nhóm Mới Với Trang Của Bạn Là Quản Trị Viên

tạo nhóm liên kết
tạo nhóm liên kết

Trang Truyền Thống

Cách tạo nhóm với Trang của bạn là quản trị viên:
 • Trên Bảng feed, bạn hãy nhấp vào Trang trong menu bên trái và chọn Trang của mình.
 • Nhấp vào Nhóm bên dưới ảnh bìa. Nếu không thấy mục Nhóm, bạn hãy nhấp vào Thêm rồi chọn Chỉnh sửa tab và nhấp vào  bên cạnh Nhóm. Sau đó, quay lại Trang và nhấp vào Thêm, rồi chọn Nhóm.
 • Nhấp vào Tạo nhóm liên kết và điền vào các phần trên màn hình cho nhóm của bạn.
 • Nhấp vào Tạo.
Trang của bạn có thể làm quản trị viên cho tối đa 200 nhóm. Những nhóm này sẽ được liệt kê trên Trang của bạn.
Lưu ý: Bạn không thể liên kết nhóm với Trang có giới hạn độ tuổi.

Trang Trải Nghiệm Mới

Nếu là quản trị viên Trang, bạn có thể tạo nhóm mới với Trang của mình là quản trị viên. Nếu là quản trị viên của một nhóm hiện có, bạn cũng có thể thêm Trang của mình làm quản trị viên.
Cách tạo nhóm với Trang của bạn là quản trị viên:
 • Nếu bạn chưa chuyển tài khoản sang tư cách Trang, hãy nhấp vào  ở trên cùng bên phải Facebook, nhấp vào Chuyển trang cá nhân và chọn Trang của mình.
 • Trên Bảng tin, nhấp vào Nhóm trong menu bên trái.
 • Nhấp vào Tạo nhóm mới ở menu bên trái.
 • Điền vào các phần trên màn hình cho nhóm của bạn.
 • Nhấp vào Tạo.
Trang của bạn có thể làm quản trị viên cho tối đa 200 nhóm. Những nhóm này sẽ được liệt kê trên Trang của bạn.
Lưu ý: Bạn không thể kết nối nhóm với Trang có giới hạn tuổi.

Thêm Trang Của Bạn Thành Quản Trị Viên Của Nhóm Có Sẵn

liên kết nhóm
liên kết nhóm

Trang Truyền Thống

Bạn có thể chỉ định Trang làm quản trị viên cho nhóm mà mình quản trị bằng cách liên kết Trang đó.
Cách liên kết nhóm mà bạn quản trị với Trang:
 • Trên Bảng feed, bạn hãy nhấp vào Trang trong menu bên trái và chọn Trang của mình.
 • Nhấp vào Khác, rồi chọn Nhóm. Nếu không thấy mục Nhóm, nhấp vào Thêm, rồi chọn Chỉnh sửa tab và nhấp vào  bên cạnh Nhóm. Sau đó, quay lại Trang và nhấp vào Thêm, rồi chọn Nhóm.
 • Nhấp vào Liên kết nhóm.
 • Nhấp vào Liên kết bên cạnh nhóm mà bạn muốn liên kết Trang.
 • Nhấp vào Liên kết để xác nhận.
Để hủy liên kết nhóm với Trang, nhấp vào Hủy liên kết ở bên phải nhóm, rồi nhấp vào Hủy liên kết nhóm để xác nhận.
Lưu ý: Bạn không thể liên kết các nhóm về Trang của mình nhưng do người khác quản lý. Bạn chỉ có thể liên kết nhóm mà bạn quản trị. Bạn không thể liên kết các trang có giới hạn độ tuổi với nhóm.

Trang Trải Nghiệm Mới

Sau khi Trang của bạn tham gia nhóm, bất kỳ quản trị viên nào của nhóm đó đều có thể chỉ định Trang làm quản trị viên nhóm. Bạn có thể chỉ định Trang làm quản trị viên nếu bạn là quản trị viên nhóm.
Cách chỉ định Trang làm quản trị viên cho nhóm mà bạn quản trị:
 • Nếu bạn chưa chuyển tài khoản sang tư cách trang cá nhân, hãy nhấp vào ảnh đại diện của Trang ở trên cùng bên phải Facebook, nhấp vào Chuyển trang cá nhân và chọn trang cá nhân của mình.
 • Trên Bảng feed, nhấp vào Nhóm ở menu bên trái và chọn nhóm do bạn quản trị mà có Trang của bạn là thành viên.
 • Nhấp vào Thành viên bên dưới ảnh bìa của nhóm.
 • Nhấp vào more bên cạnh Trang mà bạn muốn đặt làm quản trị viên và chọn Chỉ định làm quản trị viên, rồi nhấp vào Gửi lời mời.

Xem thêm : Dịch vụ quản lý fanpage giá tốt

Chúc bạn thành công với những chia sẻ từ Nam Phong Media.

0368 025 666
Zalo: 0368 025 666