TUYỂN DỤNG

TRANG CHỦ / TUYỂN DỤNG

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ

  1. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến: Tập Đoàn Nam Phong, số 120, 121, 122 Lý Anh Tông – HUD Trầu Cau – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh (ghi rõ vị trí dự tuyển bên ngoài hồ sơ).
  2. Gửi email hồ sơ đến phòng tuyển dụng: nhansunpjsc@gmail.com

Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn/ thư ứng tuyển.
  • CV cá nhân
  • Các văn bằng chứng chỉ có liên quan.

Lưu ý: Tập đoàn Nam Phong chỉ mời phỏng vấn những ứng viên có năng lực/ ưu điểm phù hợp với yêu cầu của vị trí đăng tuyển.